Hacron Groen Achtergrond

CO2-Prestatieladder

De CO²-Prestatieladder wordt vaak gebruikt als een instrument om de duurzaamheid van een bedrijf aan te tonen. De CO²-Prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO2-uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de StichtingKlimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)  het beheer en eigenaarschap van de CO²-Prestatieladder overgenomen van ProRail.”

De CO²-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

A. Inzicht in de eigen CO²-uitstoot

B. CO²-reductie (De ambities met betrekking tot reductie van het bedrijf)

C. Transparantie (De wijze waarop het bedrijf naar buiten communiceert)

D. Deelname aan initiatieven om CO² te reduceren

Deze vier invalshoeken zijn verdeeld in vijf verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 1 t/m 5. Hacron Groen heeft zich gecertificeerd voor niveau vijf.

Natuurlijk zien wij ook dat CO²-Prestatieladder een mooie kans biedt om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Door te zorgen voor een reductie in de CO² uitstoot en daarmee het verbruik van de fossiele brandstoffen te verlagen. De reductie doelstellingen die wij ons hebben gesteld zijn te lezen in het energie actieplan hiernaast.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van onze voortgang van ons energie managementsysteem.

 

Uitstoot

2016

2017-1

Scope 1

1015,40

290,15

Scope 2

   62,27

  25,89

Totaal

1077,67

316,04

 

Hacron Groen
Papenweg 3
7137 MV Lievelde
Tel: 0544 39 52 00
info@hacrongroen.nl