Hacron Groen Achtergrond

Keurmerken & Certificaten          

         

VAKSPECIALISTEN

European Tree Worker
weet raad met de allround uitvoering van de boomverzorging. Van onderzoeken, vaststellen, adviseren en uiteindelijk efficient en oplossend werken in all facetten van de boomverzorging. Zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Boom Veiligheids Controleur
voert op een vakkundige wijze een boomveiligheidscontrole uit in het kader van de zorgplicht (VTA-controle). Rapporteert op de juiste wijze, is op de hoogte van de wet- en regelgeving en werkt met de juiste apparatuur.

ErBo
de ERkenningsregeling BOsaannemers waarborgt professionaliteit bij bosaannemingsbedrijven en garandeert aandacht voor het milieu, goede en veilige arbeidsomstandigheden, duidelijke afspraken en adequate zorg voor (kwetsbare) planten en dieren.

 

MENSEN

PSO 30+
De PSO 30+ (Abw-) erkenning maakt voor opdrachtgevers zichtbaar dat Hacron Groen aantoonbaar aan het kwantitatieve apsect van deze wetgeving voldoet.

PSO-trede 3
het keurmerk voor sociaal ondernemen. Het toont de bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Trede 3 is het hoogst bereikbare niveau.

SBB leerbedrijf
Wij werken samen met het beroepsonderwijs in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Wij krijgen zo steeds de vakmensen die we nodig hebben.

Unieke Achterhoekers
Unieke Achterhoekers aan het werk zet zich in voor Achterhoekers met een arbeidsbeperking. Samen met diverse Achterhoekse ondernemers werken we aan meer passende banen.

Social Enterprise
sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missies. Samen met collega-leden creëren we maatschappelijke meerwaarde, ook wel 'impact' genoemd.

 

MILIEU & DUURZAAMHEID           

Natuurwet & -regelgeving (Flora en Fauna)
zorgt voor bestendig beheer in flora en fauna. Beschermen van bepaalde soorten en de verplichting voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten.

 NEN-EN-ISO 1176
veiligheidscertificaat voor natuurlijk speelelementen.
Deze is vereist voor plaatsingen in openbare speelgelegenheden.

NL Greenlabel duurzaamheidscertificaat A+
duurzaamheidspaspoort voor onze natuurlijk speelelementen en partner van NL Greenlabel

CO2 Prestatieladder
instrument om de duurzaamheid van ons bedrijf aan te tonen. Met beleid sturen op het terugbrengen van energieverbruik

 

              

 

 

etw europeantreeworker hacrongroen

 

erbo hacrongroen

 

 

pso-3 hacrongroen

sbb hacrongroen

 

uniekeachterhoeker hacrongroen

socialenterprise hacrongroen

floraenfauna wetnatuurbescherming stadswerk hacrongroen

nen1176 veligheid hacrongroen speeltoestellen

nlgreenlabel duurzaam hacrongroen

co2 prestatieladder hacrongroen

 

 

Hacron Groen
Papenweg 3
7137 MV Lievelde
Tel: 0544 39 52 00
info@hacrongroen.nl